Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ranczo Weterynarza Wojciech Grabowski, z którym można się kontaktować w formie pisemnej na adres: Ranczo Weterynarza ul. Rycerska 32, 83-022 Grabiny-Zameczek
 2. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Rodzaje danych osobowych, które zbieramy, obejmują:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
  4. adres zamieszkania
  5. okres korzystania z usługi hotelu
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy wykonania usług opieki nad zwierzęciem, groomerskich i weterynaryjnych lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Jeżeli zajdzie potrzeba Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w szczególności dla następujących celów: marketingu własnych produktów, dochodzenia roszczeń, w formach komunikacji elektronicznej z użyciem formularza kontaktowego i innych formach usług świadczonych drogą elektroniczną z Ranczem Weterynarza, użytkowania serwisu www. ranczoweterynarza.com. danych adresu elektronicznego tj. nr IP i rodzaju urządzenia końcowego z którego połączono się z serwisem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w zakresie wsparcia księgowego i usług IT.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez okres:
  1. niezbędny do realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
  2. niezbędny do skontaktowania się z Panią/Panem i prowadzeni korespondencji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:

a dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)

 1. sprostowania danych (art. 16 RODO)
 2. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 3. sprzeciwu (art. 21 RODO)
 4. przenoszenia danych (art. 20 ust. 1 a RODO)
 5. usunięcia (art. 17 RODO), jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie usunięte dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem realizacji umowy i wykonania usług
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.